בעלי תפקידים מובילים ערכים בארגון

עידוד וחיזוק מנהיגות ערכית במוסדות ציבור ובמערכת החינוך, באמצעות הכשרה לאתיקה, מיגור השחיתות תוך מתן דוגמה אישית. הקמת צוותי חשיבה, שולחנות עגולים בנושאים הקשורים לאתיקה, משילות ואזרחות פעילה שתוצריהם ישמשו לשיפור האקלים האתי בארגון ולמנהל תקין.

סדנאות למנהיגות ערכית לבעלי תפקידים בקהילה

הכשרת הנהגה בית ספרית ב"הרעות", כרמיאל לאתיקה אזרחית

הכשרת מנהלים למנהיגות ערכית

שולחנות עגולים בנושא איכות שלטון

צוותי חשיבה לקידום ערכים

Clearfix
Clearfix