פרלמנט ילדים או נוער עירוני

פרלמנט הילדים או הנוער העירוני, נועד לאפשר יצירת קונצנזוס לתוכניות פעולה אזרחיות ברשות. נציגי בתי ספר יסודיים או על יסודיים מהווים פרלמנט המוביל תהליכים ערכיים בישוב. הפרלמנט מסייע לבתי הספר לבצע פעילות של איתור ערכים משותפים ומשתתף בכתיבת אמנה או קוד אתי עירוני. הפרלמנט מוביל ביצוע מיזמים חברתיים ואזרחיים ביישוב תוך שיתוף בתי הספר.

הובלת יצירת קוד אתי בחינוך הפורמאלי ובקבוצות מנהיגות של ילדים ונוער

התוכנית אחל"ה קוד היא תוכנית המיועדת לבתי ספר ולקבוצות מנהיגות, ליצירה והטמעת הקוד האתי.
תכני התוכנית עוסקים באתיקה וחינוך לדמוקרטיה באמצעות אזרחות פעילה.
למידע נוסף על התוכנית

מתכננים את כיכר הילדים בקרית גת (התמונה באישור)

מצעד דגלים בממ"ד "מעלות משולם"

מובילים ערכים ב"הרעות" כרמיאל

כבוד האדם ב"אלמוסתקבאל", ג'לג'וליה

Clearfix
Clearfix