שדרת מנהיגות קרית גת

היקף שדרת המנהיגות בקרית גת תשע"ב

בשנת תשע"ב תפעלנה קבוצות מנהיגות לאיכות השלטון בקרית גת שנה רביעית. הפעילות המתבצעת על ידי המכללה לאיכות השלטון בשיתוף פעולה עם מתנ"ס קרית גת, מחלקת הנוער, מרכז תנופה ובחסות בנק הפועלים.
לשדרת המנהיגות הפועלת בקרית גת בשנת תשע"ב

הצדעה לקבוצות מנהיגות לאיכות שלטון קרית גת

הוועדים המנהלים של התנועה לאיכות השלטון והמכללה לאיכות השלטון הגיעו בסוף שנת הלימודים תשע"א לקרית גת, לפגוש את קבוצות המנהיגות לאיכות השלטון הפועלות בעיר זו השנה השלישית ולשמוע מהם על האתגרים והעשייה בעיר.
לקריאת הדיווח המלא נא ללחוץ כאן

קבוצת מנהיגות לאיכות שלטון בקרית גת

סיום שנת הפעילות במעגל מתופפים

כתבים צעירים מעצבים מציאות

מכינים סטיקרים לאיכות שלטון

סמינר מנהיגות ראויה למד"צים

Clearfix
Clearfix