איכות שלטון וצדק חברתי

איכות שלטון וצדק חברתיהמכללה לאיכות השלטון

                                                                                                                          14/9/2011

 

תוכנית יום העיון  בתיכון עירוני ה': "איכות שלטון וצדק חברתי":

 חלק ראשון: מושב דיונים בנושא איכות שלטון וצדק חברתי לאור מחאת האוהלים

11:00- 11:15- דברי פתיחה ליום העיון:

                          מנהל /רכז בית הספר

                         יצחקי חן,  המכללה לאיכות השלטון, מנחה הפאנל

11:15- 12:00- מושב מרכזי: "איכות שלטון וצדק חברתי" לאור מחאת האוהלים-

                         מה מקומה של החברה האזרחית בקידום סוגיות של איכות שלטון וצדק חברתי?

                         משתתפים: זהבה חן, יצחקי חן, תמר הלוי, בני דאון, ליאת רשף, יואב ייבין, חן

                         נחמיה וליאת רשף

12:00- 12:30- שאלות, תשובות וסיכום המושב.

 

חלק שני: סדנאות בכיתות י"ב

12:15- 13:00- סדנת התנסות לכיתות י"ב ניהול מיזם חברתי/ אזרחי

                         מנחים: זהבה חן, יואב ייבין וליאת רשף


                                                                                             לימי עיון נוספים

Clearfix