שדרת מנהיגות

מודל מוכח לקוד אתי ככלי מנהיגותי ניתן למצוא בקבוצות המנהיגות של המכללה לאיכות השלטון ברחבי הארץ ובעיקר אלו הפועלות כמודל עירוני:
הקמת שדרת מנהיגות בכל הגילאים, כאשר הנחת תשתית ליצירת קוד אתי כמצפן ערכי לפעילות הקבוצות, מאפשרת התנהלות יעילה של קבוצות המנהיגות ומסייעת להם לכוון לקבלת החלטות ראויות.

המודל העירוני כולל:

פרלמנט ילדים המוביל "אמנת ילדים" , קבוצות "עיתונאים צעירים לבקרה אזרחית", קבוצת " מחוקקים ושופטים" העוסקת בסוגיות חקיקה ואכיפה, קבוצה ארצית של "תחקירנים לאיכות שלטון" שתפעל בכנסת, "כיתת מצטיינים ארצית" לעבודות גמר באזרחות בסוגיות של איכות שלטון, קבוצות "מנהיגות משותפת ליזמות אזרחית" יהודים- ערביים, קבוצות מנהיגות לאיכות השלטון המובילות מיזמים ייחודים כדוגמת הפעלת בית קפה וסדנאות אתיקה לנוער "קפה אתיקה" , סמינרים למד"צים ( מדריכים צעירים), המכשירים מדריכים צעירים למנהיגות ראויה , הכשרת מועצות תלמידים בחטיבות הביניים ובתיכוניים ומועצת הנוער העירונית לכתיבת קוד אתי עירוני של תלמידים, קבוצת מנהיגות סטודנטים לאיכות שלטון המובילים מיזמים אזרחיים בקהילה והקמה קבוצת מנהיגות אזרחית של הורים שתגלה אחריות ומעורבות ותקדם מיזמים ערכיים בקהילה לטובת ילדיהם וכן תהליכים לעידוד וחיזוק מנהיגות ערכית אצל בעלי תפקידים במוסדות ציבור ובמערכת החינוך.
 
שדרת המנהיגות שנוצרה, וההכשרה המיוחדת שמקבלים מדריכיה, תורמים לשינוי השפה האזרחית במקום. בעלי תפקידים עירוניים שהשתלבו בהפעלת התוכנית, רואים את החשיבות ביצירת שדרת מנהיגות, ברצף גילאי, תוך הטמעה של אתיקה ככלי מנהיגותי ושיח ערכי במונחים של שקיפות, טוהר מידות, יושרה ועוד,  במקום עיגול פינות, "יהיה בסדר", ותרבות "הסמוך" .

לקריאת המסמך המלא על טיפוח אתיקה אזרחית בקבוצות מנהיגות

שדרת מנהיגות

שדרת מנהיגות

מעורבים ומשפיעים

Clearfix
Clearfix