מיזמי ילדים

שיא גינס באתיקה סביבתית

בית ספר ממלכתי- דתי "מעלות משולם" ברחובות הוביל יחד עם המכללה לאיכות השלטון תוכנית לאתיקה ודמוקרטיה בדגש על ערכים יהודיים ואתיקה סביבתית. תלמידי בית הספר יחד עם הקהילה, יצרו כדור ארץ ממיחזור נייר הגדול ביותר בעולם ונכנסו לספר השיאים של גינס.
על מיזם כדור הארץ הממוחזר הגדול ביותר בעולם

אתיקה סביבתית

מיזם כדור הארץ הגדול ביותר בעולם ממיחזור נייר- שיא גינס

תלמידים בקרית גת- איכות מי שתיה

תלמידים בעכו- מפלגת ילדים

פרלמנט ילדים בק.ג.- כיכר ילדים

Clearfix
Clearfix