מנהיגות בוגרת ומעורבת

הצמחת מנהיגות בוגרת שתוביל איכות שלטון בחברה הישראלית. בין הנושאים שנעסוק בהם: עקרונות הדמוקרטיה, אתיקה ככלי ניהולי, התמודדות עם דילמות אתיות, שחיתות שלטונית והדרכים למיגורה, גבולות המחאה הלגיטימית, עוצמתה של החברה האזרחית, יחסי הגומלין בין האזרח לנבחריו בכנסת, מנהיגות ראויה, כלים לניהול מיזם אזרחי, הבג"צ ככלי משפטי לאזרח, ועוד.

מיזמים של מנהיגות בוגרת

מיזם קהילתי של מנהיגות נשים במר'אר

הכשרת הורים למעורבות אזרחית

הכשרת צוותי חשיבה ופורומים

הפעלת גימלאים להרצאות איכות השלטון

Clearfix
Clearfix