מנהיגות לאיכות שלטון בירושלים

שדרת מנהיגות לאיכות שלטון בירושלים

המכללה לאיכות השלטון חברה למרכז אקטיביזם ב"גינות העיר", ירושלים, להקמת שדרת מנהיגות לאיכות שלטון. בשנת הלימודים תשע"ב, מתוכננת הקמת 20 קבוצות מנהיגות ברחבי העיר. הפעילות בחסות בנק הפועלים.

קבוצת מנהיגות לאיכות השלטון "גימנסייה" ב"גינות העיר" בפגישה בעיריית ירושלים

סקר תושבים בירושלים

סמינר מועצות תלמידים

פעילות בכנסת

Clearfix
Clearfix