מנהיגות ערכית של צעירים

הקמה וטיפוח קבוצת מנהיגות ייעודית לבקרה אזרחית לצעירים לפני ואחרי צבא. הקבוצה תשתף פעולה עם הרשות המקומית ותסייע לה בבקרה אזרחית על מוסדות ציבור בעיר. הקבוצה תפעל בסביבה אינטרנטית סגורה, תוצרי עבודתה ימסרו מעת לעת לראש העיר ומנהלי האגפים לשיפור השירות בעיר. הקבוצה מהווה מודל לשילוב צעירים בקבלת ההחלטות בראשות המקומית.

פרלמנט צעירים לאיכות שלטון

פרלמנט הצעירים במרכז "תנופה בקרית גת" מוביל עשייה ערכית בקהילה

מנהיגות ערכית במכינות קד"צ

מנהיגות במרכזי צעירים

מנהיגות בחבל מודיעין

Clearfix
Clearfix