מרכזים

מרכז האתיקה

ספינת הדגל של המכללה לאיכות השלטון היא תוכנית האתיקה במגזר הציבורי  - משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות. ליבת התוכנית היא מודל האתיקה השלטונית, שיוזם ופותח במכללה כתכנית מערכתית חינוכית ליצירת אקלים אתי מיטבי, איכות שלטון ותרבות של טוהר מידות בסביבת העבודה בשירות הציבורי.

התכנית פועלת בשני מישורים מרכזיים: הראשון - כתיבת קוד אתי לארגון והטמעתו בהשתלמויות בקרב חברי הארגון, הקמת מנגנוני אתיקה (נציב אתיקה, ועדת אתיקה, "קו חם", נאמני אתיקה) בארגון; השני - השתלמויות וסדנאות אתיקה חד-פעמיות וגם מודולריות בקרב בכירים, מנהלים ועובדים ברמות שונות.

ההשתלמויות כוללות דיונים על אתיקה, אתיקה מקצועית ושלטונית, מבחינות בין אתיקה למשפט, עוסקות באתיקה יישומית באתיקה ככלי ניהולי, מלבנות דילמות אתיות ומטמיעות את הקוד האתי.

המרכז נמצא בקשר ועוקב אחרי נושאי האתיקה השלטונית בארץ ובעולם והוא עדכני בתשתיות הידע והמחקר.

התכנית פעלה עד היום בכ-25 גופים שונים בכל רחבי הארץ והקיפה כ-10,000 עובדי ציבור ונבחרים במגזרים השונים.

המרכז יקיים השנה סמינר לתלמידי שנה ג' בחוג למדע המדינה בסמסטר ב' באוניברסיטת חיפה (בשיתוף עם פרופ' ערן ויגודה) בנושא "איכות השלטון בישראל".:

מרכז אזרחות

יוזם ומפתח תוכניות מערכתיות ופרויקטים עירוניים בחינוך הפורמאלי והא-פורמאלי לאתיקה אזרחית, מנהיגות אזרחית יוזמת ופעילה, איכות שלטון ולערכים דמוקרטים.

המרכז מכשיר אנשי חינוך שייעודם להוביל תהליכים בית ספריים ועירוניים לאתיקה ואיכות שלטון ופועל ומכשיר תלמידים, בני נוער וצעירים אחרי צבא לטיפוח שדרת מנהיגות יישובית שתקדם את ערכי איכות השלטון באמצעות אזרחות פעילה.

על מנת להשיג יעדים אלה מפעיל המרכז תכניות מגוונות לקהלי היעד השונים, תוך ביסוס תשתית הידע, המחקר וההדרכה לקבוצות מנהיגות לאיכות שלטון ואתיקה אזרחית. המרכז מציע ייעוץ, ליווי והדרכה ביישום מודל שדרת מנהיגות עירונית לאיכות שלטון, לבקרה אזרחית ולמעורבות ציבורית -  תוך שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות, משרד החינוך והכנסת ( תקציבי, תכני והפעלתי).

 בנוסף, המרכז מכשיר ומפעיל  מתנדבים וצוותי חשיבה -   לחיזוק האמון בין האזרח למערכת השלטונית.

Clearfix
Clearfix