מתנדבים במכללה

מתנדבים במכללה לאיכות השלטון

המכללה לאיכות השלטון מכשירה ומפעילה מתנדבים איכותיים המעוניינים להשתתף ולהיות מעורבים בפעילותה. אפיקי ההתנדבות מגוונים: הובלה והנחיית סדנאות, השתתפות בפאנלים בימי עיון, הובלת צוותי חשיבה, פיתוח תכנים, ליווי קבוצות לפעילויות וסיוע מנהלתי בנושאים בהם עוסקת המכללה.

מתנדבים מובילים ומנחים קבוצות דיון ושולחנות עגולים

ליווי והדרכת קבוצת מנהיגות בכנסת

מתן הרצאות

השתתפות בפאנלים וימי עיון

Clearfix
Clearfix