מנהיגות נוער לאיכות שלטון

הקמה והפעלת קבוצות בני נוער לטיפוח מנהיגות אזרחית אתית ומעורבת בקהילה בכלים של בקרה ויזמות אזרחית. המכללה לאיכות השלטון מציעה הכשרת מדריכים להפעלת קבוצות מנהיגות, הנחייה וליווי לקבוצות מנהיגות שיתמחו בעיתונאות מקוונת לבקרה אזרחית, ליזמות אזרחית בקהילה, להובלת תהליכים של יצירת קוד אתי עירוני לבני נוער, סדנאות, ימי עיון בנושאים הקשורים לאתיקה, מנהיגות ועקרונות הדמוקרטיה.

חוויה דמוקרטית - משתתפים בבחירות

קבוצת המנהיגות לאיכות שלטון ב"גרוס"ק.ג. מובילים בחירות - חוויה דמוקרטית

מעורבות אזרחית וחברתית

נערות ונערים מובילים ערכים

יום מעשים טובים

חיזוק הקשר בין האזרח למדינה

Clearfix
Clearfix