תוכניות מרכז אזרחות

אחל"ה- אתיקה וחינוך לדמוקרטיה

תכנית המיועדת לבתי ספר, מחלקות חינוך, אנשי חינוך, הורים, מועצות נוער ומועצות תלמידים ליצירת קוד אתי בית ספרי והטמעתו.
למידע נוסף

פרלמנט ילדים או נוער עירוני

הפרלמנט נועד לאפשר יצירת קונצנזוס לתוכניות פעולה אזרחיות ברשות. נציגי בתי ספר יסודיים או על יסודיים מהווים פרלמנט המוביל תהליכים ערכיים בישוב. הפרלמנט מסייע לבתי הספר לבצע פעילות של איתור ערכים משותפים ומשתתף בכתיבת אמנה או קוד אתי עירוני. הפרלמנט מוביל ביצוע מיזמים חברתיים ואזרחיים ביישוב תוך שיתוף בתי הספר.

כתבי איכות שלטון לבקרה אזרחית

הכשרת בני נוער בגילאי חטיבות ביניים ותיכוניים לעיתונות מקוונת תוך דגש על אתיקה ברשת, בקרה אזרחית ומעורבות ציבורית בישראל. כתבות בני הנוער יפורסמו במקומונים וברשת.

כיתת מצטיינים בכנסת לעבודות חקר באזרחות ברמה של חמש יחידות

התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות יא' המעוניינים להרחיב את לימודי האזרחות בחמש יחדות נוספות לבגרות מעבר לשתי יחידות החובה. התלמידים מגיעים לתוכנית באמצעות המלצות מוריהם. הלימודים מתקיימים בכנסת בשיתוף פעולה עם המכללה לאיכות השלטון, המפמ"ר לאזרחות וכנסת ישראל. התוכנית נמשכת שנתיים עד להגשת העבודות. פתיחת מועד הלימודים: ספטמבר 2011. מרכזת ומנחת הכיתה: גב' עדית רובין

מחוקקים ושופטים

קורס המיועד לילדים ובני נוער המקנה להם כלים של חקיקה ומשפט המאפשרים להם להבין כיצד פועלות המערכות השלטוניות של הכנסת ובית המשפט. החניכים ילמדו חוקים וייצרו חוקים הנוגעים לחייהם, יחוו באמצעות משחק תפקידים בבית משפט על תפקידי עורכי הדין, ילמדו לבנות טיעונים ויאתרו סוגיות הקשורות באיכות שלטון הזקוקות לחקיקה או לעתירה לבג"צ.

"יש מצב"- מנהיגות צעירה ובוגרת בישראל

קורס מיועד לקבוצות בני נוער, מכינות קדם צבאיות, צעירים אחרי צבא, מרכזי צעירים, מנהיגות משותפת רב תרבותית, הורים וגמלאים המתנדבים בקהילה להעצמת קבוצות מנהיגות בקהילה. לטיפוח מנהיגות אזרחית אתית ומעורבת בקהילה בכלים של יזמות חברתית.

צל"ש- צעירים למען איכות השלטון בקהילה ובמדינת ישראל

הקמה וטיפוח קבוצת מנהיגות ייעודית לבקרה אזרחית לבני נוער או לצעירים אחרי צבא. הקבוצה תשתף פעולה עם הרשות המקומית ותסייע לה בבקרה אזרחית על מוסדות ציבור בעיר. הקבוצה תפעל בסביבה אינטרנטית סגורה, תוצרי עבודתה ימסרו מעת לעת לראש העיר ומנהלי האגפים לשיפור השירות בעיר. הקבוצה מהווה מודל לשילוב צעירים בקבלת ההחלטות בראשות המקומית.

סדנאות, שולחנות עגולים, סמינרים וימי עיון בנושא :"אתיקה אזרחית"

תכנית המיועדת למורים ולציבור הרחב. הנושאים: איכות שלטון וצדק חברתי, עקרונות הדמוקרטיה, אתיקה ככלי ניהולי, התמודדות עם דילמות אתיות, שחיתות שלטונית והדרכים למיגורה, גבולות המחאה הלגיטימית, עוצמתה של החברה האזרחית, יחסי הגומלין בין האזרח לנבחריו בכנסת, מנהיגות ראויה, כלים לניהול מיזם אזרחי, הבג"צ ככלי משפטי לאזרח, ועוד.

מיד"ע- מעורבות, יהדות, דמוקרטיה, ערכים

ימי עיון וסדנאות לציבור הרחב, בסוגיות העוסקות באתיקה יהודית בדגש על איכות שלטון ואיכות חיים בישראל. ניתן לקיים כמפגשים של "קפה- אתיקה".

בית מדרש אזרחי לנשים

מנהיגות נשים בין עדתית ודתית ליזמות חברתית בקהילה - תוכנית שנתית ללימוד משותף בנושאים של זכויות נשים, אתיקה אזרחית של נשים ומנהיגות , המיועדת לקבוצות נשים רב-תרבותיות להעצמה בקהילה באמצעות תכנון מיזם אזרחי משותף.

Clearfix
Clearfix